אוקטובר 2019

א ב ג ד ה ו ש
1
 • אינטרוואלים - הדר יוסף , אילן / רומן
2
 • חול,ים, דיונות ועוד... רומן - חוף הצוק הדרומי
 • *חדש* - שלוחה דרומית - מהירות - דורון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • אימון ריצה - רומן , Inomize
3
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
4
 • ריצת שטח - לפרטים היכנסו לעמוד הפייסבוק - אילן ורומן
5
6
 • קרוספיט/אימון פונקציונאלי לרצים - קרוספיט הדר-יוסף , רומן
 • אימון ריצה - רומן - Inomize
7
 • *חדש* - שלוחה דרומית - שטח/טכניקה - דורון
 • עליות/מדרגות - אילן - חוף השרון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
8
 • אינטרוואלים - הדר יוסף , אילן / רומן
9
 • חול,ים, דיונות ועוד... רומן - חוף הצוק הדרומי
 • *חדש* - שלוחה דרומית - מהירות - דורון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • אימון ריצה - רומן , Inomize
10
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
11
 • ריצת שטח - לפרטים היכנסו לעמוד הפייסבוק - אילן ורומן
12
13
 • קרוספיט/אימון פונקציונאלי לרצים - קרוספיט הדר-יוסף , רומן
 • אימון ריצה - רומן - Inomize
14
 • *חדש* - שלוחה דרומית - שטח/טכניקה - דורון
 • עליות/מדרגות - אילן - חוף השרון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
15
 • אינטרוואלים - הדר יוסף , אילן / רומן
16
 • חול,ים, דיונות ועוד... רומן - חוף הצוק הדרומי
 • *חדש* - שלוחה דרומית - מהירות - דורון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • אימון ריצה - רומן , Inomize
17
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
18
 • ריצת שטח - לפרטים היכנסו לעמוד הפייסבוק - אילן ורומן
19
20
 • קרוספיט/אימון פונקציונאלי לרצים - קרוספיט הדר-יוסף , רומן
 • אימון ריצה - רומן - Inomize
21
 • *חדש* - שלוחה דרומית - שטח/טכניקה - דורון
 • עליות/מדרגות - אילן - חוף השרון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
22
 • אינטרוואלים - הדר יוסף , אילן / רומן
23
 • חול,ים, דיונות ועוד... רומן - חוף הצוק הדרומי
 • *חדש* - שלוחה דרומית - מהירות - דורון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • אימון ריצה - רומן , Inomize
24
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
25
 • ריצת שטח - לפרטים היכנסו לעמוד הפייסבוק - אילן ורומן
26
27
 • קרוספיט/אימון פונקציונאלי לרצים - קרוספיט הדר-יוסף , רומן
 • אימון ריצה - רומן - Inomize
28
 • *חדש* - שלוחה דרומית - שטח/טכניקה - דורון
 • עליות/מדרגות - אילן - חוף השרון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן
29
 • אינטרוואלים - הדר יוסף , אילן / רומן
30
 • חול,ים, דיונות ועוד... רומן - חוף הצוק הדרומי
 • *חדש* - שלוחה דרומית - מהירות - דורון
 • בועז - אימון ריצה - Flex
 • אימון ריצה - רומן , Inomize
31
 • CADENCE - אימון ריצה - לירן