1. מבצע Summer CashBack נוצר לטובת גיוס מתאמנים חדשים למועדון ולחיזוק תדירות ההופעה לאימונים של מתאמנים קיימים.
 2. מהות המבצע היא מתן זיכוי עתידי למתאמן בסך של 12 ₪ על הופעה לאימוני המועדון בהתאם ללוח האימונים של המועדון.
 3. תקופת המבצע 1/6/18-31/8/18
 4. המבצע כולל את אימוני המועדון בימים א-ד בלבד ואינו כולל את אימוני יום ו' או אירועים אחרים שמאורגנים על ידי המועדון.
 5. קבלת זיכוי דורשת השתתפות פעילה באימון המועדון.
 6. השתתפות במבצע בחודש מסויים מותנית בתשלום עבור המנוי בהתאם למחירון המועדון.
 7. הזיכוי יינתן כהנחה בחודש העוקב בהתאם למספר האימונים שבהם השתתף המתאמן בחודש הקודם. ( לדוגמא – מתאמן אשר רכש מנוי לכל האימונים בעלות 350₪ והשתתף ב10 אימונים בחודש יוני ישלם סכום מופחת ב120₪ בתשלום יולי, כלומר 230₪)
 8. הנחה מקסימלית למתאמן – 50% מסכום התשלום המלא.
 9. לא ניתן לקבל את ההחזר בצורת זיכוי עתידי או החזר תשלום , אלא כהנחה בלבד בחודש העוקב.
 10. מועד אחרון לקבלת זיכוי – חודש 9/18 על אימוני חודש 8/18.
 11. קבלת הזיכוי מותנית בהחתמת המאמן בסיום האימון על כרטיסיה שתונפק על ידי המאמן .
 12. באחריות המתאמן לשלוח צילום הכרטיסיה להנהלת המועדון (אתי פריש) לא יאוחר מ2 לחודש על אימוני החודש הקודם.
 13. למועדון הזכות לעצור קבלת מתאמנים חדשים למבצע בכל שלב בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.